Krndijom na Predol

Od bazena na Strmcu sam se uputio markiranom planinarskom stazom pored šumarijske kuće na Predol.

Na križanju planinarskih staza napuštam najčešću varijantu pristupa Predolu i skrećem lijevo na stazu koja vodi obronkom Krndije. Kroz borik izlazim na livadu Kalilo, pa se preko livade Krndija i livade Široka kosa spuštam do livade Predol.  U povratku idem kratko markiranom stazom koja vodi šumskim putem, a onda skrećem na tajanstvenu stazu, potpuno nepoznatu planinarima, kojom se spuštam u dolinu Begovice. Šumskom cestom zatvaram krug.

Lakše se diše.

Back to Top